Yin & YangYin betekent van oudsher schaduwkant van de berg en Yang betekent zonkant van de berg.Meridianen

Meridianen of energiebanen zijn te vergelijken met kleine riviertjes.

Op het lichaam lopen de yang meridianen aan de zijde die door de zon beschenen wordt (de rugzijde en de bovenzijde van de armen) en de yin meridianen aan de schaduwkant (voorzijde en onderkant armen).

Enkele eigenschappen die yin en yang vertegenwoordigen zijn:

Yang: hemel, mannelijk, energie, licht, warm, zomer, actief, zout.

Yin: aarde, vrouwelijk, materie, donker, koud, winter, passief, zoet.


Yin en Yang organen

De yin organen zijn:

long
milt
nier
hart
lever

De yang organen zijn:

dikke darm
maag
blaas
dunne darm
galblaas.

Ieder yin orgaan is gekoppeld aan een yang orgaan die een gelijksoortige functie heeft.

long/ dikke darm: loslaten en opnemen

milt/ maag: opslag

nier/ blaas: zuivering

hart/ dunne darm: kwaliteit van het bloed

lever/ galblaas: verdelen energie.

(Bron: Tekens van Leven)

Uit de Tao, het geheel, het alles, zijn het yin en yang ontstaan 
door een trilling van vreugde, een blijk van levensenergie.
Yin en yang zijn in alles aanwezig. 
Ze vormen één geheel.
De interactie tussen deze twee geeft leven aan alles.
Er is geen yin zonder yang en geen yang zonder yin.
In een eeuwige, onafscheidelijke, vloeiende dans 
vormen ze een perfecte balans.
Samen vormen ze de kringloop van het leven.
Wat boven is, komt onder en wat onder is, komt weer boven.
Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad. 
Wit is niet beter dan zwart en + niet beter dan -.
Niets is volledig yin of yang. Er is altijd yin in yang en yang in yin.

Yin en Yang zijn prachtig gesymboliseerd in het universele
Tai Chi symbool 
Yin betekent van oudsher schaduwkant van de berg en Yang betekent zonkant van de berg.

Meridianen

Meridianen of energiebanen zijn te vergelijken met kleine riviertjes.

Op het lichaam lopen de yang meridianen aan de zijde die door de zon beschenen wordt (de rugzijde en de bovenzijde van de armen) en de yin meridianen aan de schaduwkant (voorzijde en onderkant armen).

Enkele eigenschappen die yin en yang vertegenwoordigen zijn:

Yang: hemel, mannelijk, energie, licht, warm, zomer, actief, zout.

Yin: aarde, vrouwelijk, materie, donker, koud, winter, passief, zoet.


Yin en Yang organen

De yin organen zijn:

long
milt
nier
hart
lever

De yang organen zijn:

dikke darm
maag
blaas
dunne darm
galblaas.

Ieder yin orgaan is gekoppeld aan een yang orgaan die een gelijksoortige functie heeft.

long/ dikke darm: loslaten en opnemen

milt/ maag: opslag

nier/ blaas: zuivering

hart/ dunne darm: kwaliteit van het bloed

lever/ galblaas: verdelen energie.

(Bron: Tekens van Leven)

Uit de Tao, het geheel, het alles, zijn het yin en yang ontstaan 
door een trilling van vreugde, een blijk van levensenergie.

Yin en yang zijn in alles aanwezig. 
Ze vormen één geheel.
De interactie tussen deze twee geeft leven aan alles.
Er is geen yin zonder yang en geen yang zonder yin.

In een eeuwige, onafscheidelijke, vloeiende dans 
vormen ze een perfecte balans.
Samen vormen ze de kringloop van het leven.
Wat boven is, komt onder en wat onder is, komt weer boven.

Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad. 
Wit is niet beter dan zwart en + niet beter dan -.

Niets is volledig yin of yang. Er is altijd yin in yang en yang in yin.


Yin en Yang zijn prachtig gesymboliseerd in het universele Tai Chi symbool ☯︎, de weg van universele levenskracht (chi).